Tag Archives: sanat

Bale Sanatı Hakkında

Bale, sanat türleri içerisinde belki de en dikkat çekeni ve en görkemli bir sürece sahip olmak gibi avantajları yanında, toplum içerisinde yayılma alanı ise daha sınırlı olan kareografi olarak adlandırılan ve bu anlatım içerisinde adım, figür ve anlatımların bütününü oluşturan sanat dalı baledir. Balenin tarihi sürecine baktığmızda Rönesans dönemine ait etkiler ağırlıklı olduğu ve  o döneme ait yoğun anlamlar ve …

Tamamını Oku

Piyano Öğreniminin En Kolay Yöntemleri

Piyano, müzik eğitiminde kullanılan temel beceriler ile geliştirilen bir müzik aletidir. Piyano çalmanın basit yöntemlerine erişebilmek için ,bilişsel , fiziksel ve düşsel açıdan gerçekleştirilen ve kullanıldıkça önemi gittikçe  de artan aynı zamanda uzun süreçte de motivasyon ve disiplin gerektiren bir düzendir. Piyano çalma ile ilgili kullanılacak materyal ve uygulamalar doğru ve hedefe uygun seçilmelidir. Zaten hangi müzik aleti olursa olsun …

Tamamını Oku

Sanat İçin Sanat Mı Yoksa Toplum İçin Sanat Mı?

Sanat için toplumda ve üretilmiş olduğu camiada büyük etkiler uyandıran kimi eserler insanları hayretlere düşürecek ölçüde yankı uyandıran ve güzel eserlerle dolu koca bir ansiklopedi olarak bahsetmek yanlış olmaz. Sanat bu bağlamda gerçekten de insanların hayranlıkla baktığı oluşumlar bütünüdür. Aynı zamanda sanat meydana geldiği zamandan bu yana birçok farklı nedenle kullanılmaktadır. Sanat meydana çıkışından bu yana savaşla ilgili, doğayla ilgili, …

Tamamını Oku